Contactus

联系我们

  • 上海
  • 杭州
  • 北京
  • 日本
  • 香港

021-61093880

021-61093880*8109

UNQ@myunq.com

上海市浦东新区崮山路538号5F

UNQ@myunq.com

杭州经济技术开发区金沙大道600号杭州东部国际商务中心2幢1402-1407室

010-53518566

UNQ@myunq.com

北京市丰台区宋庄路71号院扑满山大厦1号楼1605室

03-69070173

03-69073648

UNQ@myunq.com

东京都丰岛区池袋2-63-5山之级大厦5楼

0852-31070682

UNQ@myunq.com

香港金钟红棉道8号东昌大厦4楼402室

Copyright© 2016 unq-china.com All Rights Reserved.

中文英文日本語